top of page

Velkommen

Storfjordterminalen

SykkylvenDJI_0095.jpg

Sykkylven

Sykkylven

sentrum

I Sentrum av Sykkylven
på Kaitrappa,  39 m betongkai,
dybder fra N (1 1,6)-11,
6-10,6- 12,6-11,6-(11,6)m

Utsrusta med muligheiter
for strømtilkobling.

Vannforsyning på forespørsel.

SykkylvenDJI_0340fx.jpg

Sykkylven

På Aursneset, ligger
Sykkylven Havneterminal
med 44 m betongkai, dybder fra NW (9,7)-9,4-9,7-8,7-(9,0) m

Utsrusta med muligheiter
for strømtilkobling.

Vannforsyning på forespørsel.

StorfjordterminalenDJI_0089.jpg

Sykkylven

Enkel

Tilkomst

Begge kaiene ligger tett ved Fylkesvei 60 (Fv60) og har god tilkomst for både små og store kjøretøy. Kaiene er utsrusta med muligheiter for strømtilkobling.

Vannforsyning på forespørsel.

Aktuelt

01

Kaia på Aure, vil i løpet av sommeren få heilt ny fendring, samt beslysning på kaifronten.

Det er gode fortøyningsannordninger knytta til kaia.

02

Fjord 1 nytter kaiene til opplag for ferger i Vinterhalvåret.

Fergene vil gå frå kai ved behov for annløp av andre aktørar.

03

Vi er i stadig utvikling, og ønsker

gjerne nye samarbeidspartnere og brukere. vennligst ta kontakt.

bottom of page